Marihuana a prawo

Zgodnie z regulacją o przeciwdziałaniu narkomanii nasiona konopi indyjskich (nasiona marihuany) nie są ani narkotykiem (tzn. żadną z treści wymienionych w dokumentach do Ustawy), ani poprzednikiem, co znaczy, iż nie są otoczone ważnymi regułami działającymi posiadania, handlu itp. Więc również z rzeczonej regulacji wynika, że handel nasionami marihuany podlega prostym normom traktującym prowadzenia handlu. Natomiast każdy użytkownik seedbanku (prosta nazwa zakładów oferujących nasiona marihuany) musi pamiętać, iż hodowla konopi indyjskich jest w Polsce nielegalna.

Jaka kara zagraża za posiadanie narkotyków

Z racji karalności samego posiadania narkotyków pojawia się pytanie, czy karalne jest jakiekolwiek chociażby małe posiadanie? Idzie tu o karalność posiadania na tzw. swój cel. Prócz posiadania niedopuszczalne jest także nielegalne uprawianie pewnych roślin. Teraz działająca ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii w art. 63 tak samo jak niegdyś działająca regulacja z 1997 r., jako przestępstwo predestynuje nielegalna uprawę maku ( z wyjątkiem maku niskomorfinowego) konopi (z wyjątkiem konopi włóknistych) krzewów koki. Obok samej hodowli karze podlega także wkład w obrocie zakazanymi środkami.

Co zagraża za udział w obrocie narkotykami

Przestępstwem jest także samo umożliwienie czy pomożenie przyjęcia specyfików niedozwolonych. Zapewnienie zastosowania środka odurzającego czy treści psychotropowej znaczy działanie, prowadzące do stworzenia odpowiednich wymogów odmiennej osobie do zastosowania środka odurzającego czy treści psychotropowej.